نمونه کار ها

فست فود آوینا Avina

فست فود آوینا

کاراکتر فست فود چینی آوینا سال۱۳۸۹اهواز با توجه به فعالیت آوینا و ارایه غذا های چینی در نظر گرفته شد تا برای طراحی کا

دکوراسیون فتحی Fathi (1)

دکوراسیون فتحی

طراحی نشانه دکوراسیون فتحی سال۱۳۹۴تابستان دکوراسیون فتحی غریب بر ٣٠سال در این محوزه مشغول به فعالیت است در گذشته مهر

برخی از خدمات ما

 • handshake-4

  مشاوره تبلیغات

  مشاورین ما در تمامی مراحل همراه شما هستند و با بررسی های دقیق موضوع کار شما را پیگیری میکنند و با ایجاد تفاوت های اساسی میان شما و رقبایتان میکوشیم تا با معرفی و گزارش های دقیق به مخاطب آنها را جذب محصول و خدمات شما سازیم، بدون شک تحقق این اهداف بدون استفاده از دیگر خدمات روناک در زمان بموقع خود محقق نخواهد شد.

 • paint-and-brush-1

  طراحی گرافیک

  هر مجموعه ای که ارایه دهنده خدمات تبلیغات حرفه ای و برندینگ است بدون شک بدون داشتن علم هنر و گرافیک نمیتواند به نتایج مطلوبی دست دیابد. برای داشتن یک تبلیغ خوب و حرفه ای همیشه نیاز است که شما کار خود را با یک نشانه ( لوگو ) مناسب، رنگ سازمانی و هویت بصری که بتواند شناسنامه کاریتان را زیبا و مرتبط سازد نیاز دارید.

 • printer-with-paper-inside-and-an-ink-drop-in-front

  چاپ افست

  روناک برخلاف دیگر کانون های تبلیغات حرفه ای در سطح کشور که پس از گذشت چند سال تجربه کاری و توسعه کسب و کار و مهارتشان، هییچ وقت خدمات کوچک اما مهمی مانند کارت ویزیت و تراکت را حذف نخواهد کرد زیرا الویت ما نیاز مشتریان است، کما اینکه این تولیدات را در سطح حرفه ای تر و تخصصی تری انجام خواهد داد…

 • covered-food-tray-on-a-hand-of-hotel-room-service-3

  تبلیغات صنایع غذایی

  این مجموعه از سال های ابتدایی کسب و کار خود تا به امروز در میان صنف صنایع غذایی از قبیل فست فود، رستوران، کافه، بنکداران و تولید کنندگان مواد غذایی بسیار خوش نام و فعال بوده است، این افتخار را داریم که در خصوص ارایه راهکار های تبلیغاتی، بازاریابی و فروش خلاقانه ایجاد تمایز کرده ایم و دارای سرویس ها و محصولات بسیار کامل میباشیم…

 • hot-coffee-rounded-cup-on-a-plate-from-side-view

  ست دیزاین

  یکی از متفاوت ترین محصولات روناک تولید ست دیزاین های سازمانی و اداری است. ست دیزاین ها برگرفته از هویت بصری سازمان شما هستند که میتوانند اجزا دکوراسیون و پذیرایی شما را متفاوت سازند و مخاطب شما محو خود سازند ست دیزاین ها باعث میشوند شما حرفه ای تر و با دیسیپرین بالاتری نسبت به سایر رقبا دیده شود…

شما رکود میکنید اگر به تبلیغات خود اهمیت ندهید.

مـنـفعت واقـعی زمانی فراهم خواهد شد که بتوان افراد بسیاری را از تـبلیغات مـحصول یا خدمات باخبر کرد و در نهایت کالا را به آنها فروخت، این روزها خیلی ها تبلیغات را مـیشناسند و خیلی ها در زدن یـک کارت ویزیت و تراکت آن خلاصه میدانند، امـا تبلیغات واقـعی چیست؟ کجا بـکار میرود؟ چه کسی باید آن را خلق کند؟ هدفش چیست؟ این ها سوالاتی است که شاید برای همه ما پیش آمده باشد، ما به شـما پـیشنهاد میکنیم قبل از انجام هر کار تبلیغاتی خوب تـحقیق و جـستجو کنید، به شما قول میدهیم پس از مدت کـوتاهی به اطلاعات بـسیار خوبی دست خواهید یافت و با برند های بسیاری آشنا خواهید شد اجازه ندهید افراد بدون تـجربه و به ظاهر حـرفه ای با گرفتن مـبالغ هرچند کم و یا زیاد وقت و پول شما را هدر بدهند، با افراد حرفه ای واقعی مذاکره کنید، کار های آنها را ببینید و سپس وارد عمل شوید.

اگر کسب و کارتان ارزش یک کار حرفه ای را داشته باشد، مقصد خود را پیدا خواهید کرد.

رسالت ما

مـا بـا تـکــیـه بــر اصــل صـداقـت مــــشـــتــریـان و هــــمــراهــان مــجــمـــوعـــه را در مــســــیـــر مــــوفـــــقــــیــت هــایــشــان بــیــش از پــیــش هـــمــراهـــی مـیکــنـــیـم.

زیــــــرا اعــــــتـــــقــــاد مـــا بــــــر ایــــــن اســــــت کــــه رشـــــد کـــــشـــور، شـــهــــر و مــــــشـــــتــــــریــانــمـان در نــــهـــایــــت مــنـــجــر بــــه رشــــــد مــــجـــمـــوعـه مـــا خـــواهـــد شـــد.

مـــشـــتـــریــــان قــــدردان و راضـی مـشـتـری هـای جـدیـد بـه مــجـمـوعـه مـعـرفـی خـواهــنـد کــرد و ایــن روال تـا بـیـنـهـایـت مـیـتـوان ادامـه یـابـد.

بیشتر بدانید

چرا ما؟

هـمیشه تلاش میکنیم تا بیش از پیش خـود را در جایگاه مشتری قرار دهیم و از خــــود بــپـرسـیـم چــــرا مـــا؟ چـــرا مـشتری بـاید مارا انتخاب کند؟ تـبلیغات مـرحله ای اسـت که مشتری باید در آن آرامـش، آسـایش و اعـتماد کامل را تـجربه کند و خـیاش از بـابت هـمه چیز آسـوده بـاشد. این آسودگی خاطر به او کــمــک میکند تا بتواند از چـالش های مـسیر کاری خود ساده تر عبور کند و با اعتماد و رضایت بیشتری کار خود را به کـاردان محول نماید، هر مدیر باهوشی میداند که باید هر کاری توسط اهلش انجام گردد امــا همیشه مشکل وجود آن فــرد مورد اعـتماد در دنـیای ما وجود داشته است، روناک در این عـرصه پـا گـذاشته تا شـاید بتوان بـــخـشـی از ایــن چــالــش هـا را برطرف نماید.

لازم است که بدانید

مدارک و مدارج

وقــتــی شـــما بــرنــده بــاشـیــد مـــــا نـــیــز بـــرنـده هــسـتـیم. هـــرســـالـــه تـــلاش کـــرده ایم کـــه بـــا گـــــذرانـــدن دوره ها و آمـــوزش های مــــرتـــبــط بــــا کــارمــان اســـتـــانــدارد ســـازی های مـــجـــمـــوعــه را بـــالاتـــر بــــبــــریــــم تــا بــتــوانـــیــم خـــدمــات مـتفـاوتـی بـرای شـــما به ارمــــغــان آوریـــم. هـــمــچــنــیــن جــهــت رشـــد فــــــرهــــنــــگ مـــدیــریــت حـــــرفــــه ای کـــســب و کـــار کــــار آفـریـنـی و تــــبـلـیـــغـات در جـــــامعه کوشیدم تا سمینار ها و همـایش های بـاکـیـفـیتی را در کـنار هـمـکاران و اسـاتـیـد کـشـور بـرگزار نـماییم، این مـدارج را با فتخار ارزانی شما میکنیم.

مشاهد کنید

اعضای شرکت

یکی از شرایط استخدام در مـجمـوعـه تــبلیـغات رونـاک داشــتـن مــدارک تـحصیلی مـرتبط در حــوزه فـعالـیت اسـت، چـرا که مـا مـعـتـقـدیـم یـک فـرآیـند تـخـصـصـی زمـانـی درسـت صـورت مـیگیرد کـه یـا آن فـرد دارای تــجــربـه کــاری بــســیار طــولاتی و یـا پـر بار در گـذشــتــه بــاشــد و یـــا دارای تـحصیلات مرتبط در حوزه مذکور بـاشد برای فارغ التحصیلانی که با ما شروع به فعالیت میکنند حرفه ای بـودن از ابـتدای کار مورد توجه نیست تـنها نکته ای که فرد را دارای صلاحیت میکند داشتن عـلاقه، دید بلند به آینده تـلاشگر و هم ارزش بودن با تیم روناک است. مـا انسان های با ارزش بسیاری را بـه مــیــدان آورده ایــم و بـــرای آمــوزش آنــها از جــان و دل مــایه میگذاریم.

آنها را بشناسید