تاکسی اینترنتی تریپسی

درهنگام طراحی بیلبورد های تریپسی، تصمیم گرفته شد تا تمایز با دیگر تاکسی های اینترنتی حفظ شود. استفاده از رنگ زرد و سفید همراه با اسکیس ( نقاشی خطی ) شهر اهواز میتوانست تفاوت مد نظر ما را به خوبی ایجاد نماید.اما یک مانع بر سر راه ما وجود داشت پین مشکی رنگی که بعنوان نشانه شرکت تریپسی از قبل توسط مدیران آن شرکت انتخاب شده بود، لذا برآن شدیم تا با طراحی یک جاده آسفالت شده با خط کشی زرد رنگ بهمراه یک خودرو تاکسی زرد رنگ ( نشانگر تاکسی بودن خودرو های تریپسی )طرح را کامل نماییم. و با شعار از سرخط تا ته خط باهاتم خودرو از ابتدای لوگو به انتهای لوگو برسد.کلیات طرح مفهومی بود از بومی بودن تریپسی در اهواز و تاکسی اینترنتی به وسعت شهر.

کلیه حقوق محفوظ است