چاپ معمول ترین روش اجرای تبلیغات در بازار است، که اکثرا آنرا با کارت ویزیت و تراکت میشناسند اما موضوع اینجاست که همه حرکت های تبلیغاتی فقط این دو مورد نیستند و چاپ در تبلیغات اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد بعضی از اقلام چاپی که پـس از داشـتـن یـک کـارت ویـزیـت مهم هستنـد از قبیـل بورشور پوستر، کاتالوگ، بگ شاپ های مقوایی بـسـتـه بنـدی میتوانند شمـا را بیش از رقـبـا در ذهن مـشـتــری یـادآور بـاشـنـد.در کـانـون رونـاک بـراسـاس بودجه و نیاز کسـب و کار شـما اقلام چاپی لازم و مهم بصورت منظم پیشنهاد و تولید میشود.

گارانتی و پشتیبانی تا تحویل نهایی