فست فود آوینا

پروژه ها

کاراکتر فست فود چینی آوینا سال۱۳۸۹اهواز
با توجه به فعالیت آوینا و ارایه غذا های چینی در نظر گرفته شد تا برای طراحی کاراکتر از یک بسته نودل استفاده شود ریشه های نودل بشکل و چشم های بادامی و لبخندی شاد که نشان دهنده رضایت از کیفیت محصولات است.