slider2

هر فرد در شغل و زندگی خویش رسالتی دارد، او خود را موظف میداند با پشت سر گذاشتن سختی و دشواری های فراوان به هدف خود رسد.

کانون روناک رسالت دارد تا با هدف رشد و ترویج تبلیغات اصولی و حرفه ای، مدیریت کسب و کار و مدیریت فروش چرخه درآمدی مشتریان مستقیم و غیر مستقیم خویش را متفاوت سازد و بتواند در این راستا از افراد خوش ذوق و پرتلاش حمایت کند.

رسالت

این اطمینان به شما داده خواهد شد، که در کانون روناک ابتدا به نیاز های شما نگاه خواهیم کرد و با بررسی های روشن پیشنهادات ویژه ای به شما خواهیم داد.

به شما اطمینان میدهیم

آموزش

آموزش همواره بانی موفقیت یک سازمان است اگر پرسنل و مدیر مجموعه موفقیت خویش را در گرو آموزش و بروز بودن ندانند کسب و کارشان محکوم به فنا خواهد بود، چه بسا شرکت های بسیار توانمند را در عرصه های مختلف دیده ایم که بدون در نظر گرفتن آموزش برای خود و پرسنل از میدان حذف شده اند و رقبای جوانتری جای آنان را به خود اختصاص داده اند.

برنامه ریزی

کانون روناک دارای چشم انداز و برنامه ریزی چند ساله است که میتوان با خواندن آن توسعه عظیمش را در سال های آتی دید، کما اینکه رشد این مجموعه در طول مدت۱۲ فعالیت خود رشد چشمگیری داشته است که آنرا نمیتوان نادیده گرفت این برنامه ریزی ها راز ماندگاری و توسعه یک مجموعه است

پرسنل

لازم است بدانید کلیه پرسنل کانون روناک در تمامی بخش ها دارای تحصیلات مرتبط با کار درون سازمانی خود هستند، ما معتقدیم هیچ فردی مناسبتر از فارغ التحصیلان یک رشته جهت فعالیت در آن نخواهد بود، اما بشرط آموزش اصولی و مورد پسندبازار.

اصل صداقت

ما با تکیه براصل صداقت مشتریان و همراهان مجموعه را در مسیر موفقیت هایشان همراهی میکنیم، زیرا اعتقاد ما بر این است که رشد کشور، شهر و مشتریانمان در نهایت منجر به رشد مجموعه ما خواهد شد.

مشتریان قدردان و راضی مشتری های جدید به مجموعه معرفی خواهند کرد و این روال تا بینهایت میتوان ادامه یابد…